Geschiedenis

De geschiedenis van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht gaat terug tot 1950. Op 18 april van dat jaar wordt de VGSU opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd en veranderd, dat is niet in een handomdraai te omschrijven. Een kort overzicht van de geschiedenis van de VGSU vindt u hieronder.

Voor de Tweede Wereldoorlog zag het studentenleven in Nederland er betrekkelijk eenvoudig uit. Voor de gereformeerde studenten was er de in 1886 opgerichte Societas Studiosorum Reformatorum (SSR), een landelijke unie met plaatselijke lidverenigingen. In Utrecht heette deze afdeling de S.S.R.U.. Rond de oorlog vindt er allerlei onenigheid plaats binnen de gereformeerde kerk en de christelijke studentenwereld onttrekt zich hier niet aan. Uiteindelijk vindt er een kerkscheuring plaats en ontstaan de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). Binnen de S.S.R.U. is men ook niet meer eensgezind, er is een aantal leden dat zich niet meer kan vinden in de koers van de vereniging. Op 18 april 1950 is het dan zover, wanneer vijf mannen besluiten tot de oprichting van een nieuwe gereformeerde vereniging: de VGSU.

In de eerste jaren is er een gestage groei in het aantal leden, er wordt vol goede moed gebouwd aan het verenigingsleven. In 1951 wordt er ter herkenning een VGSU-fluitsignaal ingevoerd, waarvan de melodie later aan de basis stond van de VGSU-hymne. In 1952 komt het Album Societatis, het boek waarin alle leden, direct nadat ze zijn geïnstalleerd als lid, hun handtekening dienen te plaatsen. In 1953 is er de eerste novitiaatscommissie en in 1954 kunnen de bestuursleden hun waardigheid tonen met bestuurslinten. Ondertussen worden er contacten gelegd met verwante verengingen waaronder VGS ‘Hendrik de Cock’ (1946 – Groningen), VGSR (1950 – Rotterdam), VGSL ‘Franciscus Gomarus’ (1957 – Leiden) en VGSD (1961 – Delft).

In 1967 kreeg de VGSU haar eerste echte sociëteit in een werfkelder aan de Oudegracht. De eigenaar van deze werfkelder, mr. P.W. Smits, werd per direct tot erelid van de vereniging benoemd en is dat tot op de dag van vandaag. In 1968 wordt er een commissie ingesteld die werk gaat maken van een christelijk lied, gebaseerd op het VGSU-fluitje, waarin eveneens de naam en zinspreuk van de vereniging voorkomen, die dienst kan doen als hymne van de vereniging.

De eerste 20 jaar van de VGSU kenmerken zich door discussie over de kerk en oriëntatie op doel en bestaansrecht van de vereniging, maar ook door een gestage groei en het ontstaan van vele prachtige tradities en gebruiken die nog steeds in ere worden gehouden. In de jaren ’80 bereikt de VGSU voor het eerst de omvang van 100 leden. Rond deze tijd moet de vereniging de sociëteit helaas verlaten en wordt er gezocht naar een ander pand. Na een aantal jaar door te hebben gebracht in kroegen en het pand van de Navigators aan de Boothstraat betrekt de VGSU eind jaren ’90 haar huidige onderkomen: de werfkelder aan de Oudegracht.

In de jaren 2000 & 2007 vinden twee nieuwe mijlpalen plaats: de openstelling van de VGSU. Ruim 50 jaar lang werden er enkel leden toegelaten die lid waren van een gereformeerde kerk. Deze eis wordt losgelaten en tot op de dag van vandaag is elke christelijke student die studeert aan de Universiteit welkom om lid te worden van de VGSU.

In 2015 viert de VGSU haar dertiende lustrum en 65e verjaardag. Nog steeds kent de vereniging 100 leden en hoewel er veel is veranderd is het nog steeds een bruisende vereniging, klaar voor de toekomst!

De VGSU is een actieve vereniging. Hier kun je meer lezen over onze wekelijkse en jaarlijkse activiteiten.

Navigatie

Inloggen

Vul uw VGSU-gebruikersnaam in.
Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort.
Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Ouder/amicaal?

Alle foto's en inhoud zijn eigendom van de VGSU.